ვედრო 15-ლტ.                 რკინის სახელურით           დარტყმა გამძლე

           ვედრო 12-ლტ.           რკინის სახელურით
დარტყმა გამძლე

ვედრო თავსახურით 
12-ლტ.

ვედრო თავსახურით 
5-ლტ.

ვედრო თავსახურით 
15-ლტ.

     ვედრო 20-ლტ.     რკინის სახელურით
 დარტყმა გამძლე

ვედრო თავსახურით 
8-ლტ.

ვედრო თავსახურით 
20-ლტ.

ვედრო 5-ლტ. პლასტმასის სახელურით

ვედრო 3 -ლტ. პლასტმასის სახელურით