სათლი 15-ლტ.                 რკინის სახელურით           დარტყმა გამძლე

           სათლი 12-ლტ.           რკინის სახელურით
დარტყმა გამძლე

სათლი თავსახურით 
12-ლტ.

სათლი თავსახურით 
5-ლტ.

სათლი თავსახურით 
15-ლტ.

     სათლი 20-ლტ.     რკინის სახელურით
 დარტყმა გამძლე

სათლი თავსახურით 
8-ლტ.

სათლი თავსახურით 
20-ლტ.

სათლი 5-ლტ. პლასტმასის სახელურით

სათლი 3 -ლტ. პლასტმასის სახელურით