გამანაწილებელი რვა კუთხა 

ოთხკუთხა გამანაწილებელი დიდი

ოთკუთხა გამანაწილებელი პატარა

სამონტაჟო კოლოფი