ვედრო პლატმასის სახელურით

ზომა: 12-ლიტ.

კოდი: 49

ფერები:

აღწერა

ვედრო,