პლასტმასის ყუთები

ყუთი
 

კოდი : B-0035-2
 

გარე ზომა:             400x600x350

შიდა ზომა:            365x565x345

ყუთი
 

ძირი დასეტკილი       კოდი : B-0035
 

ძირი მთლიანი            კოდი : B-0035-1
 

გარე ზომა:             400x600x350

შიდა ზომა:            365x565x345

ყუთი
 

ძირი დასეტკილი       კოდი : B-0025
 

ძირი მთლიანი            კოდი : B-0025-1
 

გარე ზომა:             400x600x250

შიდა ზომა:            365x565x245

ყუთი
 

ძირი დასეტკილი       კოდი : B-0020

ძირი მთლიანი            კოდი : B-0020-1
 

გარე ზომა:             400x600x200

შიდა ზომა:            365x565x195

ყუთი
 

ძირი დასეტკილი       კოდი : B-0015

ძირი მთლიანი            კოდი : B-0015-1
 

გარე ზომა:             400x600x200

შიდა ზომა:            365x565x195

ყუთი
 

ძირი დასეტკილი       კოდი : B-0026

ძირი მთლიანი            კოდი : B-0026-1
 

გარე ზომა:             560x400x260

შიდა ზომა:            490x360x250

ყუთი
 

 კოდი : B-0026-2

გარე ზომა:             560x400x260

შიდა ზომა:            490x360x250

ყუთი
 

კოდი : B-79

გარე ზომა:             300x500x220

შიდა ზომა:            290x490x215

ყუთი
 

კოდი : B-176

გარე ზომა:             400x600x130

შიდა ზომა:            390x590x120